Дослідження сприйняття України

Для проведення даного дослідження було застосовано метод он-лайн опитування як спосіб вивчення громадської думки.

Опитування проводилося в грудні 2010 року в п’яти провідних країнах ЄС — Німеччині, Іспанії, Франції, Великобританії та Італії.

Цільова аудиторія дослідження включала переважно людей зі сформованою громадянською позицією та світоглядними засадами. Основні категорії респондентів:

 • іноземні туристи, які часто подорожують;
 • власники підприємств, вищий та середній менеджмент;
 • чиновники, які мають вплив на формування громадської думки;
 • мешканці великих міст;
 • представники ЗМІ.

Поділ складу респондентів за статевою ознакою: 47 % — чоловіки, 53 % — жінки.

Кількість опитаних становила 2 000+ респондентів.

Головна мета дослідження — сформувати основу для стратегії розвитку бренду «Україна» з урахуванням головних складових, що впливають на імідж України, визначених шляхом опитування цільової аудиторії.

Питання до респондентів мали виявити:

 • позитивні та негативні аспекти сприйняття нашої держави;
 • характерні риси українців;
 • візуальні образи, пов’язані з Україною;
 • переваги нашої держави в туристичній сфері;
 • наявність сприятливого бізнес-клімату та умов інвестування;
 • знання про відомих українців.

Результати дослідження були покладені в основу стратегії формування позитивного іміджу України та просування її бренду за кордоном.


 • Ніколи не цікавились Україною


 • Поверхово знайомі з Україною


 • Добре поінформовані про Україну

Рівень поінформованості про Україну

Проведене дослідження виявило переважно низький рівень поінформованості про Україну. Майже 64 % респондентів ніколи не цікавились нашою державою або пам’ятають лише окремі факти з новин про Україну, 22 % — поверхово знайомі з Україною, і лише 14 % добре поінформовані про Україну, оскільки бували або регулярно бувають в Україні, цікавляться новинами з України.

З п’ятірки опитаних країн Західної Європи найнижчий рівень обізнаності щодо України у Франції (77 % необізнаних), а найвищий — в Італії (3 % необізнаних).

Показники рівня поінформованості серед чоловіків та жінок майже збігаються: низька поінформованість: 68 % — чоловіки та 69 % — жінки; висока поінформованість: 5 % — чоловіки та 8 % — жінки.

Серед вікових категорій найнижчий рівень поінформованості про Україну продемонстрували вікові групи «до 20-ти років» (74 %) та «51 рік і більше» (71 %).

Найвищий ступінь поінформованості про Україну — у респондентів середнього віку.


 • Гостиність


 • Працьовитість


 • Гідність


 • Дисциплінованість


 • Толерантність


 • Креативність


 • Надійність


 • Важко відповісти

Етнічні стереотипи

Оцінка іноземцями рис, найбільше притаманних українцям як представникам етносу, виявила низький ступінь визначеності іноземців щодо цього питання. У середньому, 36 % опитаних респондентів було важко обрати власний варіант відповіді з 11 запропонованих характеристик.

Найбільш притаманними українцям рисами були визнані: гостинність (54 %), працьовитість (53 %), гідність (50 %) та дисциплінованість (47 %).

Найменш притаманними рисами українців, на думку іноземців, є толерантність (38 %), креативність (36 %) та надійність (останнє місце, 35 % опитаних).


 • Культурно-історичні пам’ятки


 • Сільський туризм


 • Природні заповідники


 • Фестивальний туризм


 • Морські курорти


 • Екологічний туризм


 • Паломництво


 • Важко відповісти

Найперспективніші види туризму

Дане питання виявилось проблематичним для іноземних респондентів. Близько 37 % опитаних було важко оцінити наведені види туризму з огляду перспектив їх розвитку в Україні.

Дослідження продемонструвало, що поряд з двома показниками-лідерами — відвіданням культурно-історичних пам’яток (1-ше місце, 56 %) та сільським туризмом (44 %) — до перспективних для України видів туризму опитані зараховують також природні заповідники (44 %) та фестивальний туризм (39 %).

«Трійку аутсайдерів» за цим показником формують «морські курорти» та «екологічний туризм» (обидва по 34 %), а також «паломництво» (23 %).


 • Аграрна


 • Релігійна


 • Європейська


 • Динамічна


 • Приваблива для туристів


 • Безпечна

Характеристики України

Для іноземних громадян Україна є, перш за все, аграрною (так вважає 66 % респондентів) та релігійною країною (55 %). Лише половина опитаних іноземців вважають, що Україна — це європейська країна.

При цьому, кожному п’ятому (20 %) було важко відповісти на питання: «Чи є Україна європейською країною?», а кожен двадцятий (5 %) відповів, що «безумовно не європейська».

На четвертому місці рейтингу асоціацій з нашою державою знаходиться «динамічність розвитку» (42 %), на п’ятому — «привабливість для туристів» (41 %).

Найменшою мірою Україна асоціюється в іноземців з особистою безпекою: лише 25 % вважають, що в Україні безпечно або переважно безпечно.


 • Традиції та історія


 • Спортивні досягнення


 • Українська музика


 • Національна кухня


 • Якісне медичне обслуговуваня


 • Індустрія моди


 • Інвестиційна привабливість


 • Важко відповісти

Складові сучасного іміджу України

Більшість іноземців згодна з тим, що Україна відома в світі завдяки своїм традиціям та історичній спадщині (62 % респондентів).

Інші фактори, що визначають позитивний образ України в світі, на думку респондентів, розташовані у такому порядку: спортивні досягнення України (49 %), українська музика (39 %), національна кухня (38 %).

Найменше іноземці схильні зарахувати до переваг України якісне медичне обслуговування в Україні та в українську індустрію моди (по 15 %).

Інвестиційно-привабливою вважають Україну 25 % респондентів, а 38 % не мають своєї думки щодо позитивів сучасного іміджу України.


 • Культурна/історична спадщина


 • Природа/довкілля


 • Помітність України на спортивній арені


 • Розвиток демократії та свобод

Чинники сприйняття України

Найбільший вплив на сприйняття України та українців мають: культурна/історична спадщина (44 %), природа/довкілля (35 %), помітність України на спортивній арені (31 %), рівень розвитку демократії та свобод (31 %).

Найменше впливають на імідж України: доступність товарів широкого вжитку (24 %) та простота ведення бізнесу (23 %).


 • Писанки


 • Петриківський розпис


 • Сучасне мистецтво


 • Карпатське різьблення


 • Українська вишивка


 • Важко відповісти

Візуальні стереотипи

Найстійкіше у іноземців Україна асоціюється з писанками (37 %) та Петриківським розписом (17 %).

Із сучасним мистецтвом Україну асоціюють лише 16 % респондентів, із карпатським різьбленням — 11 %. Лише 7 % вибрали українську вишивку. Важко відповісти на питання було для 12 % респондентів.


 • Андрій Шевченко


 • Брати Клички


 • Сергій Бубка


 • Міла Йовович


 • Віктор Ющенко


 • Юлія Тимошенко


 • Віктор Янукович


 • Нікого не знають


 • Інші варіанти

Найвідоміші українці

Найвідомішими українцями, на думку іноземних громадян, є: Андрій Шевченко (26 %), брати Клички (24 %), Сергій Бубка (7 %), Міла Йовович (5,5 %). Серед українських політиків іноземцям найбільш відомі Віктор Ющенко та Юлія Тимошенко (обоє по 6 %), а також Віктор Янукович (3 %). Близько 5 % опитаних відповіли, що не знають відомих українців.

Цікавим є факт, що найвідомішим українцем в Італії є Андрій Шевченко — 80 %, в Німеччині знають переважно братів Віталія і Володимира Кличків — 70 %.

Серед відомих українців також були згадані: Тарас Шевченко, Микола Гоголь, Голда Мейєр, Руслана Лижичко, Анатолій Тимощук.


 • Демократичною


 • Відкритою


 • Економічно стабільною


 • Безпечною та доступною


 • Членом ЄС


 • Політично стабільною


 • Сучасною та модернізованою


 • Гостинною


 • Традиційною та самобутньою


 • Інші побажання

Якою європейці хочуть бачити Україну

Насамперед, іноземці хочуть бачити Україну демократичною (25 %), відкритою (15 %) та економічно стабільною (14 %).

На думку учасників опитування, держава також має бути: безпечною та доступною для туристів (10 %); членом ЄС (9 %); політично стабільною (5 %); сучасною та модернізованою (4 %); гостинною (3 %); традиційною та самобутньою (3 %).

Серед інших побажань були такі:

 • Україна має бути космополітичною;
 • незалежною від впливу Росії;
 • активно використовувати нетрадиційні та поновлюванні джерела енергії;
 • приділяти увагу екологічним проблемам;
 • створювати нові робочі місця.

 • Мальовнича природа


 • Архітектура та культурно-історичні пам’ятки


 • Гостинність та щирість українців


 • Краса українських жінок


 • Доступність відпочинку


 • Євро-2012


 • Нічне клубне життя


 • Важко відповісти

Стимули для відвідання України

Серед найвагоміших причин, які спонукають відвідати Україну, іноземці називають: мальовничу природу (30 %), архітектуру та культурно-історичні пам’ятки (30 %), гостинність та щирість місцевого населення (10 %), національну кухню (7 %), красу українських жінок (6 %). Кожен десятий із тих, хто віддав перевагу українській природі, хотів би побувати в українському селі.

Близько 7 % респондентів приваблює доступність відпочинку в Україні, хоча іноземці загалом не асоціюють Україну із популярним туристичним напрямком. Євро-2012, як причину побувати в Україні, зазначили близько 3 % опитаних. Нічне клубне життя вабить 2 % іноземців.

Цікаво, що 30 % іспанців хочуть познайомитись з традиційною українською кухнею, 36 % італійців — з українськими жінками.

Майже 5 % іноземців не змогли назвати причину, яка спонукала б відвідати Україну.


Висновки

Проведене соціологічне Інтернет-дослідження виявило достатньо низький рівень поінформованості іноземців про Україну і українців. Помітна частина респондентів не могла відповісти на поставлені питання.

Серед п’яти розвинутих західноєвропейських країн про Україну та її громадян найменше знають у Франції, а найбільше — в Італії.

Найбільш поінформованими про Україну є люди віком 21–40 років, тобто молодь та люди середнього віку.

Щодо стереотипів у сприйнятті українців, то їх вважають більшою мірою гостинними та працьовитими, аніж креативними та надійними.

В очах іноземців Україна є туристично-привабливою країною за рахунок культурно-історичної спадщини, сільського туризму та природних заповідників. Морські курорти, екологічний туризм та паломництво не вважаються найперспективнішими туристичними напрямками в Україні.

Іноземці дотримуються думки, що Україна — це аграрна, релігійна країна. Половина опитаних вважає її європейською державою. Також велика частина опитаних сприймають Україну як недостатньо безпечну для відвідування та перебування країну.

Рівень обізнаності іноземців з українськими традиційними та сучасними культурою та мистецтвом також виявилися досить низькими. У цьому контексті Україна в їхньому уявленні асоціюється здебільшого з писанками.

На думку іноземців, в Україні відсутні якісне медичне обслуговування, а також сучасна індустрія моди.

Через складності ведення бізнесу наша держава важається інвестиційно-привабливою лише для кожного четвертого опитаного.